مصاحبه آرش سروری با مهدی معظمی در برنامه ایده پردازان در حاشیه همایش روز بازاریابی دیجیتال